Tag Archives: Data Analytics

เพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์ DATA

“เพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ”ประ […]

5 เครื่องมือการตลาดที่คุณต้องรู้ ในปี 2020

คุณคงเห็นแล้วว่ายิ่งเวลาผ่านไป คู่แข่งหน้าใหม่ไฟแรงก็มากขึ้น การแข่งขันก็สูงยิ่งขึ้น ฉะนั้นปี 2020 ถ้ายังอยากให้ธุรกิจคุณอยู่รอด อย่างน้อยคุณควรรู้จัก 5 สิ่งนี้ที่ทำให้ธุรกิจคุณอยู่รอด