about company

Mazmaker Digital Marketing Solution

บริษัทที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เชียงใหม่

เราคือบริษัทการตลาดผู้ให้บริการงานดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ที่สามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาวิเคราะห์ (Data Analytics) ผนวกกับประสบการณ์ด้านการตลาดที่มีมากกว่า 100 ธุรกิจ ผสมผสานออกมาเป็นแผนการตลาดที่แม่นยำ กลุ่มเป้าหมาย นำมาสู่ผลลัพธ์มุ่งหวัง (Conversion) ที่ท่านได้คาดหวังไว้ และด้วยบริษัทของเรามีการพัฒนาทักษะบุคลากร เครื่องมือการตลาดอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริการของเรามีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ ตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภททั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ นอกจากนี้เรายังรับเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบ

our badge

ได้รับการรับรองจาก

clients

ลูกค้าของเรา

clients mazmaker online marketing
Digital Marketing Solution
mazmaker

บริษัทที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์

บริษัท เมซเมกเกอร์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และให้บริการด้านการตลาดออนไลน์ เชียงใหม่ Digital Agency ที่ได้รับการรับรองจาก Google Partner และ Facebook ด้วยประสบการณ์การให้บริการมากกว่า 100 ธุรกิจ

Mazmaker เรามีความเชี่ยวชาญด้านการทำการตลาดออนไลน์ เรามีการวางแผนการตลาดที่รัดกุม ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำแผนดังกล่าวมาปฏิบัติการผ่านแฟลตฟอร์มประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่เรามีความชำนาญ อาทิ Facebook, Google, Line OA, Instagram, Youtube ฯลฯ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย/ลูกค้าได้มากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ