AdminWebsite

/AdminWebsite

About AdminWebsite

บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จำกัด ได้รับใบประกาศ Google partners เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ เเละให้บริการในการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Google, Facebook, Website โทร.083-8644968

Coca cola case study

ในวงการการตลาดไม่มีคำว่าโชคดี คงเป็นคำพูดที่หลายคนคงคุ้นเคยกันดี แต่ Franz ได้ขยายความ และรวมเข้ากับหลักการทำการตลาดอย่างน่าสนใจ