Tag Archives: Marketing Plan

แผนการตลาด 2023 กับการเผชิญหน้ากับเศรษฐกิจ และสถานการณ์ต่าง ๆ ในยุคหลังโควิด

แผนการตลาด 2023

Sometimes you need Plan B เพราะเราไม่รู้อนาคต เราจึงต้อ […]

รับวางแผนการตลาด ปี 2021

รับวางแผนการตลาด Marketing Plan service

รับวางแผนการตลาด ปี 2021 สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และฝ่ายการตลาด สำหรับทุกธุรกิจ

5 เครื่องมือการตลาดที่คุณต้องรู้ ในปี 2020

5 เครื่องมือการตลาด ในปี 2020

คุณคงเห็นแล้วว่ายิ่งเวลาผ่านไป คู่แข่งหน้าใหม่ไฟแรงก็มากขึ้น การแข่งขันก็สูงยิ่งขึ้น ฉะนั้นปี 2020 ถ้ายังอยากให้ธุรกิจคุณอยู่รอด อย่างน้อยคุณควรรู้จัก 5 สิ่งนี้ที่ทำให้ธุรกิจคุณอยู่รอด