รับทำ MARKETING RESEARCH

หลายคนอาจมีภาพจำว่า การทำวิจัยทางการตลาด คือ การแจกแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์แล้วจบ แต่จริงๆแล้วการแจกแบบสอบถามเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำวิจัยทางการตลาดเท่านั้น
.
การทำวิจัยทางการตลาด หรือ Market Research คือ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ โดยการทำวิจัยทางการตลาดจะประกอบไปด้วย

– การวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจและแนวโน้มทางการตลาด
– การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท
– การวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจของผู้บริโภค
– การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันในตลาด

ทำไมถึงต้องทำวิจัยทางการตลาด

– ทำให้การวางตำแหน่งทางการตลาดหรือการวางกลยุทธ์ทางการตลาดง่ายขึ้น
– ทำให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและปัญหาทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น
– ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคและทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
– ทำให้มองเห็นโอกาสและปัญหาทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น
– ทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจในอนาคตได้
– ลดความผิดพลาดในการทำการตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
.
การทำวิจัยทางการตลาดจะต้องมีความละเอียด มองอย่างรอบด้าน และตอบทุกปัญหาธุรกิจได้

หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของธุรกิจคุณ
Maz มีทีมงานมืออาชีพที่ช่วยทำวิจัยทางการตลาดให้กับคุณ