วาง Marketing Plan อย่างไรให้รากฐานการตลาดแข็งแกร่ง

สารบัญ

เคยสังเกตไหมว่า ทำไมสินค้าชิ้นนี้ถึงขายดี ทำไมแบรนด์นั้นถึงเป็นที่พูดในถึงในโซเชียลเยอะ หรือทำไมโฆษณาชิ้นนี้ถึงเป็นกระแส บางคอนเทนท์ดูเหมือนจะแค่แมสโดยบังเอิญ ซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้บ้าง แต่รู้หรือไม่ว่าสินค้าเกือบทุกอย่างที่เป็นกระแส ล้วนถูกคิดค้นมาเป็นอย่างดี และเป็นผลมาจากการตลาดที่แข็งแกร่ง ทั้งในด้านกลวิธีขายโปรโมตสินค้า ไปจนถึงการสร้างสรรค์เนื้อหาให้ทัชใจผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้ที่พูดมา ล้วนเริ่มต้นมาจาก Marketing Plan หรือแผนการตลาดที่ถูกออกแบบ วางกลยุทธ์ ที่ผ่านการคิดค้นและไตร่ตรองมาเป็นอย่างดี แน่นอนว่าในโลกปัจจุบัน ที่ไม่ว่าธุรกิจประเภทไหนก็ต่างมีการแข่งขันที่สูงและดุเดือด การพัฒนาและวางแผนการตลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท เพราะแผนการตลาดที่แข็งแรงจะทำให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง และเป็นเข็มทิศที่จะพาธุรกิจของคุณเติบโตไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน โดยเฉพาะในเรื่องการทำ Branding หรือการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ทั้งแนวคิดและอัตลักษณ์ผ่านตัวสินค้าหรือบริการของแบรนด์ เพื่อสร้างความแตกต่าง และสร้างความเชื่อมั่นในตัวแบรนด์ของผู้บริโภค

Marketing Plan คืออะไร

Marketing Plan หรือแผนการตลาด เป็นหนึ่งในวิธีการดำเนินงานทางการตลาดที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีในการทำการตลาดหรือดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทาง วิธีการ หรือกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นสร้างการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness), ดึงดูดความสนใจ, การทำ Branding ไปจนถึงการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งแผนการตลาดมักวางแผนไว้เป็นระยะเวลา 1-3 ปี ซึ่งแผนการตลาดมักรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาด เป้าหมายทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด งบประมาณและวิธีการวัดผล

องค์ประกอบของ Marketing Plan

Executive Summary หรือบทสรุปของผู้บริหาร ซึ่งเป็นการสรุปเนื้อหาทั้งหมดของแผนการตลาดโดยย่อ ที่มีความสั้นกระชับ ช่วยให้สามารถเข้าใจภาพรวมของแผนการตลาดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจง่าย 

Situation Analysis หรือการวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด ซึ่งประกอบไป 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

SWOT Analysis หรือการวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้ง ประกอบไปด้วย จุดแข็ง (Strength), จุดอ่อน (Weakness), โอกาส  (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)  

Market Analysis หรือการวิเคราะห์ตลาด เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ภาพรวมของตลาดในปัจจุบัน ตั้งแต่ขนาด แนวโน้มกาารเติบโตของตลาดในอนาคต ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

Competitive Analysis หรือการวิเคราะห์และศึกษาคู่แข่งทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางตรง หรือคู่แข่งทางอ้อม โดยวิเคราะห์ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของคู่แข่ง 

Target Audience หรือการกำหนดผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถระบุได้ทั้ง เพศ อายุ ที่ตั้ง ความสนใจ ไปจนถึงพฤติกรรมการซื้อ 

Marketing Objectives หรือการกำหนดเป้าหมายของการทำการตลาด เช่น สร้างยอดขาย, สร้างการรับรู้แบรนด์ หรือสร้างฐานลูกค้าใหม่ โดยทุกเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นต้องมีความชัดเจนและวัดผลลัพธ์ได้จริง

Marketing Strategies หรือการวางกลยุทธ์ที่จะใช้ในการทำการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น กลยุทธ์ของสินค้า การตั้งราคา การจัดจำหน่าย ไปจนถึงส่งเสริมการขาย หรือแม้แต่การทำ Branding เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์เองก็เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเช่นกัน

Action Plan หรือแผนการดำเนินงาน เพื่อให้แผนการตลาดดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นอย่างราบรื่น 

Budget หรือการตั้งงบประมาณในการทำการตลาด  เป็นการจัดสรรในการทำการตลาดหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ รวมถึงการโฆษณา หรือการพัฒนาสินค้า และค่าใช้จ่ายเพื่อการตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Measurement หรือการวัดและติดตามผลลัพธ์ เป็นการกำหนดตัวชี้วัด หรือ KPIs ของแผนการตลาด เพื่อประเมินความสำเร็จของแผนการตลาด 

ทำไม Marketing Plan ถึงจำเป็นต่อธุรกิจ

  • เพื่อมีทิศทางที่ชัดเจนในการทำการตลาด
  • ดำเนินการทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  • ลดความเสี่ยงในการทำการตลาด
  • ประเมินและวัดผลได้ชัดเจน 
  • เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ 
  • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้

ธุรกิจใดที่มีการวางแผนการตลาดอย่างชัดเจน ก็ย่อมได้เปรียบกว่า เพราะการดำเนินการตลาดอย่างมีระเบียบแบบแผนช่วยให้ธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน ไม่หลงทาง และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อร้างยอดขาย ทำ Branding หรือสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ทุก ๆ เป้าหมายย่อมต้องมีการวางแผนไว้อยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำการตลาด และที่สำคัญคือการทำแผนการตลาดทำให้ธุรกิจสามารถประเมินและวัดผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

สรุปแล้ว Marketing Plan หรือแผนการตลาด เป็นหัวใจหลักที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ว่าธุรกิจประเภทใดก็จำเป็นต้องมี่ หากไม่มีแผนการตลาด ก็เปรียบเสมือนคนกำลังหลงทาง การมีแผนการตลาดช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ประเมินและวัดผลได้ พร้อมตอบสนองกับทุกการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตลาด และเติบโตไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นทุกธุรกิจควรมีแผนการตลาดที่ชัดเจน และทำให้การจัดทำแผนการตลาดให้เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ปรึกษาเรา MAZ Digital Business Solutions เราคือที่หนึ่งด้านการทำแผนการตลาด ไม่ว่าจะเพื่อสร้างยอดขาย, ทำ Branding, สร้างการรับรู้แบรนด์ หรือเพื่อจุดประสงค์อื่นใด เราก็พร้อมพาธุรกิจคุณไปสู่เป้าหมายนั้นได้ ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำแผนกาตลาด และทีมงานคุณภาพจากเรา