MARKETING
PLAN

MARKETING PLAN

ธุรกิจที่ทำการตลาดโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า มักจะเจอปัญหาทางธุรกิจอย่างไม่รู้จบ

Marketing Plan จึงจำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ เพราะก่อนที่คุณจะสร้างบ้านคุณจำเป็นต้องวางแผนก่อน ธุรกิจของคุณก็เช่นเดียวกัน

1

ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน การทำงานไม่แน่ชัด

2

วัดผลความสำเร็จไม่ได้ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้

3

ไม่สามารถรับมือกับปัญหาที่จะตามมาในอนาคตได้

4

งบค่าโฆษณาบานปลาย

จ่ายไม่รู้จบ ผลลัพธ์ไม่คุ้มทุน

5

ขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจน

บริหารจัดการต่อยอดไม่ได้

6

ไม่เจอกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพตัวจริง

เพิ่มยอดขาย
ขยายการรับรูปเติบโตแบบยั่งยืน

Maz บริการครบจบที่เดียว ด้วยแผนการตลาดแบบครอบคลุม ผ่านการคัดเลือกสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงและวัดผลได้จริง

กระบวนการทำงานที่ชัดเจน ตั้งแต่การวางแผนไปถึงการวัดผลเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงานโครงการ เพื่อพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวางแผนอย่างทันท่วงที รู้ลึกในด้านกลยุทธ์ในการแข่งขันของธุรกิจเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีแผนรับมือคู่แข่งได้ง่าย สร้างภาพจำเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Girl in a jacket

5C ANALYSIS

Girl in a jacket

COMPANY

Girl in a jacket

CONTEXT

Girl in a jacket

CONSUMER

Girl in a jacket

COMPETITIVE

Girl in a jacket

COLLABORATOR

MARKETING
OVERVIEW Girl in a jacket

ศึกษาการตลาดภาพรวม ณ.ปัจจุบัน เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบเชิงลึก เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางภาพรวมของธุรกิจ ที่ลูกค้ามุ่งหวังไว้

MARKETING
TREND Girl in a jacket

สืบหา ค้น และวิเคราะห์ เทรนด์ตลาดอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาสหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น Target Customer, Behavior รวมไปถึง ลักษณะการซื้อ พฤติกรรมคู่แข่ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจ ประเมินความเสี่ยงลำดับถัดไปได้ และยังสามารถประเมินผลตอบรับเพื่อไปสร้างกลยุทธ์ พัฒนาธุรกิจต่อไปในอนาคต สามารถทำได้ทั้งผู้ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจและธุรกิจที่เปิดเป็นระยะเวลานาน

COMMUNICATION PLAN STRATEGY

SHORT FORM VIDEO

  • วิดีโอสั้นที่เล่าเรื่องได้สั้น และดึงดึงดูดใจ

AI & DATA ANALYSIS

  • เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล คาดการณ์และให้คำแนะนำสำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดของแบรนด์

INFLUENCER MARKETING

  • พันธมิตรกับผู้มีอิทธิพล สามารถมอบกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

HYPER PERSONALIZATION

  • มีความสำคัญมากขึ้นกว่าที่เคยในการตลาดดิจิทัล ลูกค้าจะคาดหวังประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวจากธุรกิจต่างๆ มากขึ้น

VIDEO MARKETING

  • วีดิโอยังคงครองตลาดดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิดีโอเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดผู้ชมและถ่ายทอดข้อความของแบรนด์

CHATBOTS

  • วิธียอดนิยมที่นักการตลาดใช้ AI ในการตลาดดิจิทัล คือ การใช้แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI โต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ โดยให้บริการลูกค้าได้อย่างเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพ

MARKETING
MIX Girl in a jacket

01

PRODUCT

The first P is product, which refers to the actual goods or services being sold

02

PRICE

The second P is price, which refers to the amount customers are charged for the product or service..

03

PLACE

The third P is place, which refers to the location or distribution channels used to make the product available to customers

04

PROMOTION

The fourth P is promotion, which refers to the marketing and advertising strategies used to create awareness and generate sales.

05

PROCESS

The fifth P is process, which refers to the system and procedures used to deliver the product or service.

06

PHYSICAL

The sixth  P is physical evidence, which refers to the tangible and intangible cues that customers use to assess the quality and value of the product or service.

07

PEOPLE

The seventh P is people, which refers to the employees, staff, and personnel who interact with customers and deliver the product or service

08

PROPOSITION

The eighth P is positioning, which refers to the way the product or service is perceived by customers and how it is differentiated from competitors

09

PACKAGE

The ninth P is Showcase the visually appealing and unique design elements of your product or service, enhancing customer experience and setting it apart form competitors

CONSUMER

วิเคราะห์และเข้าใจ INSIGN ของกลุ่มเป้าหมาย

CATEGORY

วิเคราะห์และเข้าใจ INSIGN ของกลุ่มเป้าหมาย

CONNECTIONS

วิเคราะห์และเข้าใจ INSIGN ของกลุ่มเป้าหมาย

CONNECTION
Girl in a jacket CUSTOMER’S
JOUNREY

CUSTOMER
Girl in a jacket RELATIONSHIP
MANAGEMENT

บริหารจัดการกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับลูกค้า

ตั้งแต่เริ่มมีแนวโน้มที่สนใจหรือกำลังตัดสินใจซื้อสินค้า จนกระทั่งเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการอยู่เป็นประจำ

Girl in a jacket KEY PLAYER
POSITIONING

การวางตำแหน่งผู้เล่นหลัก

มีความสำคัญต่อการสร้างความน่าเชื่อถือ

ประกอบด้วยกลยุทธ์และองค์ประกอบต่างๆ ที่มุ่งสร้างการรับรู้ ของแบรนด์และการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

EXSAMPLE

ONLINE PLATFORM

PORTFOLIO

ลงทะเบียน
เพื่อรับบริการการตลาด