แผนการตลาด 2023 กับการเผชิญหน้ากับเศรษฐกิจ และสถานการณ์ต่าง ๆ ในยุคหลังโควิด

แผนการตลาด 2023

“ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป การวางแผนการตลาดจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง”

หลังจากที่เราดำเนินชีวิตในยุคโควิดมาอย่างยาวนาน การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ
จึงกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่นักธุรกิจต้องตระหนักถึงก็คือ การวางแผนการตลาด (Marketing Plan)
ให้เข้ากับสถานการณ์และพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจเข้าสู่ยุคหลังโควิดในช่วงปี 2023

“3 important steps for your marketing plan in 2023”

ถึงเวลาแล้วที่คุณควรเริ่มวางแผนการตลาด เพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจของคุณ
กับ 3 Steps ที่ธุรกิจควรมี หากคุณคิดจะวางแผนและวางกลยุทธ์ทางการตลาด

Step 1 PESTEL analysis วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอย่างครอบคลุม ด้วย 6 ปัจจัยหลัก

ได้แก่ Political, Economic, Social, Technology, Environment และ Legal เพื่อหาสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจทั้งในด้านดีที่จะกลายเป็นโอกาส และด้านเสียที่จะกลายเป็นอุปสรรคต่อธุรกิจของคุณ

Step 2 Identify Possible Scenarios คาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในหลาย ๆ รูปแบบ โดยพิจารณาถึง
ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อธุรกิจของคุณ เพื่อให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์และประเมินแนวทางในการดำเนินธุรกิจ
เอาไว้ล่วงหน้า

Step 3 Scenario Planning ทำการวางแผนการตลาดและวางกลยุทธ์สำหรับแต่ละสถานการณ์เอาไว้

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างทันท่วงที

และนอกจาก 3 Steps ที่เราแนะนำว่าคุณควรใช้ในการวางแผนการตลาดแล้ว การทำ Data Validation โดยใช้ Heat Map เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ยังจะทำให้คุณสามารถวางแผนการตลาดได้อย่างตอบโจทย์ และตรงจุดมากขึ้นด้วย

และถ้ามันยากสำหรับคุณจนเกินไป MAZ พร้อมทำทั้งหมดนี้ให้คุณ

ปรึกษาทุกปัญหาการตลาดกับเราก่อนได้ ฟรี!

Line@ : @mazmaker (พิมพ์ @ ด้วยนะครับ )
หรือคลิก https://lin.ee/6g4zOu0

WRITTEN BY
Picture of Pusitt n. (CEO)
Pusitt n. (CEO)