เข้าร่วมงาน Hotels Meet Local Agents Event

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ทาง MAZ Hospitality ได้เข้าร่วมงาน “Hotels Meet Local
Agents Event” ณ โรงแรม มีเลียเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ

ซี่งเป็นงานที่จัดขึ้นโดยมี 5 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่

  1. เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงแรมและบริษัทนำเที่ยว
  2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
  3. เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
  4. เพื่อเป็นการเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองเข้ากับจังหวัดเชียงใหม่
  5. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด

โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความครึกครื้น มีการเจรจาธุรกิจระหว่างโรงแรมและบริษัททัวร์ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธของผู้ประกอบการ และมีการร่วมสนุกจับของรางวัลเพื่อแจกให้แก่ผู้โชคดี รวมถึงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

อ้างอิงข้อมูลจาก : https://www.chiangmainews.co.th/social/2722319