Coca cola case study

ในวงการการตลาดไม่มีคำว่าโชคดี คงเป็นคำพูดที่หลายคนคงคุ้นเคยกันดี แต่ Franz ได้ขยายความ และรวมเข้ากับหลักการทำการตลาดอย่างน่าสนใจ