รับทำ BUSINESS PLAN

รับทำ BUSINESS PLAN

การทำธุรกิจไม่ได้ง่ายเหมือนโชคช่วย และไม่ได้รุ่งทันทีเหมือนถูกหวย ในขณะเดียวกันธุรกิจหลายธุรกิจก็อาจกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเศรษฐกิจและโรคระบาดในขณะนี้

หากมีเวทย์มนตร์ ใครต่างก็คงปรารถนาจะเสกให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ภายในพริบตา‼️

ทั้งนี้ธุรกิจของคุณไม่อาจประสบความสำเร็จได้เลย หากธุรกิจของคุณไร้การวางแผน หรือ การทำ “Business plan” ซึ่งอาจไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จทันตาเห็น แต่ก็สามารถทำให้คุณดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนธุรกิจ หรือ Business Plan คือ แผนการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดวิธีการทำงาน ขั้นตอน งบประมาณ แผนการตลาด และทิศทางของธุรกิจ

องค์ประกอบการเขียนแผนธุรกิจจะต้องเริ่มตั้งแต่การเขียนบทสรุปของผู้บริการ (Executive Summary) และการอธิบายภาพรวมของธุรกิจ (Company Overview) รวมถึงการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ก่อนจะมาถึงอีก 4 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่

– Marketing Plan หรือ กลยุทธ์ทางการตลาด
– Production Plan หรือ กลยุทธ์ปฏิบัติการ
– Human Resources Plan หรือ กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
– Financial Plan หรือ กลยุทธ์ทางการเงิน

จะเห็นได้ว่าการทำแผนธุรกิจนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และเรียกได้ว่าแทบจะครอบคลุมทุกองค์ประกอบที่การทำธุรกิจพึงจะมี โดยข้อดีของการมีแผนธุรกิจคือ คุณสามารถกำหนดทิศทางของธุรกิจและบริหารงานได้ง่ายมากขึ้น

หากคุณไม่อยากบริหารธุรกิจแบบไร้ทิศทาง หรือ อยากสร้างธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน Maz มีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมช่วยคุณวางแผนธุรกิจให้ธุรกิจของคุณดำเนินได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย

 ** หัวข้อต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่ม- ลดอีกครั้ง หลังจากสรุปวัตถุประสงค์และเป้าหมายธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว **