Training

Mazmaker เราพร้อมที่จะแชร์ประสบการณ์ตรงด้านธุรกิจและการตลาด ที่สะสมมากว่า 100 ธุรกิจ ไม่ว่าจะวิธีรับมือกับปัญหาธุรกิจ กระบวนการ/เคล็ดลับด้านการตลาด วิธีการเตรียมตัวเข้าสู่การตลาดรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน การจัดการบุคลากร ฯลฯ

บรรยากาศในการสัมมนาของ Mazmaker เป็นกันเอง เราเน้นการสื่อสารแบบ Two-way Communication ที่ผู้พูดและผู้ฟังทุกคนมีโอกาสได้แชร์ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บรรยากาศการบรรยายจึงเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จริงที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน การสัมมนาของเราจึงเป็นมากกว่าการอธิบายทฤษฎีเพียงอย่างเดียว

ตัวอย่างบรรยากาศการอบรมสัมมนาจากทีม MAZMAKER

17 กรกฎาคม 2019

หลักสูตรการตลาด 4.0

17 กรกฎาคม 2019

ไมเร็กซ์

17 กรกฎาคม 2019

Traning

17 กรกฎาคม 2019

Siam TV

17 กรกฎาคม 2019

Google Digital

17 กรกฎาคม 2019

Digital cluster

17 กรกฎาคม 2019

Creativity internal

17 กรกฎาคม 2019

Business Model Canvas

17 กรกฎาคม 2019

CMTransit

083-8644968