รับลงโฆษณา Facebook

รับลงโฆษณาใน Facebook

ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้วิดีโอ รูปภาพ หรือถ้อยคำ หรือนำองค์ประกอบเหล่านี้มาผสมผสานกัน ก็มีรูปแบบโฆษณาบน Facebook ที่เหมาะกับเรื่องราวธุรกิจของคุณอยู่อย่างแน่นอน ให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นสะดุดตาบน Facebook, Instagram, Messenger และ Audience Network ด้วยโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณบนทุกๆ อุปกรณ์

Facebook : Single Ads การทำโฆษณาแบบภาพเดี่ยวบนเฟซบุ๊ก
Facebook : Story Telling การทำโฆษณาแบบชุดรูปภาพเล่าเรื่องราวบนเฟซบุ๊ก
Facebook : Carousel Ads การทำโฆษณาแบบภาพสไลด์บนเฟซบุ๊ก
Facebook : VDO Ads การทำโฆษณาแบบวีดีโอบนเฟซบุ๊ก
Facebook : Audience Network : การทำโฆษณาแบบเครือข่ายบนเฟซบุ๊ก
Facebook : Retargeting การตลาดแบบติดตามบนเฟซบุ๊ก

ราคา
Facebook Single Ads : โฆษณาแบบรูปภาพเดี่ยว

รายละเอียดงาน :
MAZ ออกแบบภาพโฆษณา (ภาพนิ่ง) 1 ชิ้น + RUN โฆษณา + รายงานเมื่อสิ้นรอบโฆษณา (ราคาต่อการออกแบบ 1 ชิ้นงาน ต่อเดือน)

Facebook Story Telling Ads : โฆษณาแบบชุดรูปภาพ

รายละเอียดงาน :
MAZ ออกแบบภาพโฆษณา (ภาพนิ่ง 8 ชิ้น) + RUN โฆษณา + รายงานเมื่อสิ้นรอบโฆษณา (ราคาต่อการออกแบบ 1 ชิ้นงาน ต่อเดือน)

Facebook VDO Ads : โฆษณาแบบวีดีโอ

รายละเอียดงาน :
MAZ ออกแบบ 1 วีดีโอในรูปแบบ Slideshow Videos (ความยาวไม่เกิน 30 วินาที) + RUN โฆษณา + รายงานเมื่อสิ้นรอบโฆษณา (ราคาต่อการออกแบบ 1 ชิ้นงาน ต่อเดือน)

Facebook Story Ads : โฆษณาบนสตอรี่

รายละเอียดงาน :
MAZ ออกแบบ 1 วีดีโอในรูปแบบ Slideshow Videos (ความยาวไม่เกิน 30 วินาที) + RUN โฆษณา + รายงานเมื่อสิ้นรอบโฆษณา (ราคาต่อการออกแบบ 1 ชิ้นงาน ต่อเดือน)

Facebook Messenger Ads : โฆษณาบน Messenger

รายละเอียดงาน :
MAZ ออกแบบภาพโฆษณา (ภาพนิ่ง) 1 ชิ้น + RUN โฆษณา + รายงานเมื่อสิ้นรอบโฆษณา (ราคาต่อการออกแบบ 1 ชิ้นงาน ต่อเดือน)

Facebook Carousel Ads : โฆษณาแบบภาพสไลด์

รายละเอียดงาน :
MAZ ออกแบบภาพโฆษณา (ภาพนิ่ง 4 ชิ้น) + RUN โฆษณา + รายงานเมื่อสิ้นรอบโฆษณา (ราคาต่อการออกแบบ 1 ชิ้นงาน ต่อเดือน)

Facebook Collection Ads : โฆษณาแบบคอลเลกชั่น (สั่งซื้อสินค้า)
Landing ไปยัง Website หรือ ร้านค้าใน Lazada Shopee

รายละเอียดงาน :
MAZ ออกแบบภาพโฆษณา (ภาพนิ่ง 8 ชิ้น) + RUN โฆษณา + รายงานเมื่อสิ้นรอบโฆษณา (ราคาต่อการออกแบบ 1 ชิ้นงาน ต่อเดือน)

ขั้นตอนการทำงาน
 1. ลูกค้าต้อง ส่งตัวข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำ Digital Marketing ก่อนการชำระเงิน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนการเริ่มงาน โดยทางเราจะเป็นผู้ช่วยแนะนำว่าข้อมูลมีเพียงพอต่อการเริ่มงานหรือไม่
 2. เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้ว ลูกค้าและผู้จัดทำต้องทำสัญญา เซ็นรับทราบใบเสนอราคา และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน
 3. เมื่อชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อยืนยัน แนวทางความต้องการแบบร่วมกัน และสรุปภาพรวมทั้งหมดสำหรับธุรกิจของลูกค้า
  วางเป้าหมายทางการตลาด รับโปรโมชั่นหรือส่วนลด เพื่อออกแคมเปญ พร้อมเซ็นรับทราบเอกสารการประชุม
 4. ใช้เวลาราว 3-5 วัน AE หรือ ผู้ประสานงานนำส่ง marketing campaign ผ่าน Line Group พร้อม VDO CALL เพื่ออธิบายงาน ลูกค้าต้อง “อนุมัติ” งานเพื่อให้ AE ส่งทำ Artwork และ content captions
 5. ใช้เวลาราว 7 วัน AE หรือ ผู้ประสานงานนำส่ง Artwork และ content captions แบบสมบูรณ์ลูกค้าต้อง “อนุมัติ” งานเพื่อให้ AE ส่ง Run โฆษณาในขั้นตอนต่อไป โดยลูกค้าต้อง Comment งานกลับภายใน 2 วันทำการ และมีการตอบกลับล่าช้ากว่านั้นผู้จัดทำจะเลื่อนกำหนดการส่งงานออกไป โดยจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบการเลื่อนทุกครั้ง และขอความกรุณาลูกค้าตอบกลับในทุกครั้งเช่นกัน
 6. หากนำส่งงานแล้วยังไม่ตรงความต้องการของลูกค้า แต่เป็นไปตามบรีฟแรกเราดำเนินการแก้ไขให้ฟรีอีก 2 ครั้ง
 7. แต่หาก (ยังไม่เป็นไปตามความต้องการ) และต้องการเปลี่ยนแนวทางการออกแบบใหม่ทั้งหมดจากบรีฟมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 1,000 บาท และต้องมีการขยับเวลาการทำงานออกไป
 8. ลูกค้าส่งข้อมูลบัตรเครดิต หรือ เดบิต เพื่อให้ MAZ สร้างบัญชีโฆษณา ขั้นตอนนี้จะเป็นไปตามการรักษาความลับและความปลอดภัยในการให้ข้อมูล
 9. ทางเราจำเป็นต้องเก็บเงินค่าบริการ เต็มจำนวน ก่อนเริ่มงาน โดยมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
 10. เริ่ม Run โฆษณาตามรอบที่กำหนดลูกค้าสามารถตรวจสอบผลของการโฆษณาได้แบบ Real time ผ่านระบบ Mazmaker Dashboard
 11. เมื่อครบ 30 วันในการ Run โฆษณา AE จะทำการนัดหมาย VDO CALL เพื่อรายงานผล
 12. สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี เราแก้ไข จนจบกระบวนการพร้อมส่งมอบทางออนไลน์
 13. ทางเราไม่มีนโยบายในการเสนองาน หรือ รับงานนอกสถานที่ (ทุกอย่างขออนุญาตประสานผ่านทาง Online)
 14. เราดำเนินการภายใต้การจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องทุกการเสนอราคาจึงมีภาษีและ VAT
ตัวอย่างผลงาน
บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ