รับหาทุนสนับสนุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ (สินค้านวัตกรรม หรือ Application)

การลงทะเบียนและประสานงานเรื่องการสมัครทั้งหมด
จัดทำ Proposal เสนองาน

ดูแลออกแบบ และฝึกซ้อมการพรีเซน

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

การลงทะเบียนและประสานงานเรื่องการสมัครทั้งหมด
จัดทำ Proposal เสนองาน

ดูแลออกแบบ และฝึกซ้อมการพรีเซน

ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ