องค์ประกอบของแผนการตลาดมีด้วยกันหลายส่วน ตั้งแต่


 1. การตั้งวัตถุประสงค์ทางการตลาด (Marketing Objective)
 2. กลยุทธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy)
 3. วิธีการ (Tactic)
 4. งบประมาณ (Finance)

หรือแม้แต่การทำการตลาดออนไลน์ ต้องเข้าใจเรื่องของ Marketing funnel (กรวยการตลาด) ที่มีทั้ง

 

 1. การสร้างการรับรู้ (Awareness)
 2.  การสร้างการพิจารณา (Consideration)
 3. ผลลัพธ์มุ่งหวัง (Conversion)

และสามารถนำเครื่องมือ ในการทำการตลาดออนไลน์ เช่น Google, Facebook หรือ Line@ มาตอบสนองวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้อย่างไร รวมถึงการออกแบบธุรกิจ BMC (Business Mode Canvas) จะช่วยธุรกิจเราอย่างไรได้บ้าง

บริษัท ห้างร้าน หรือ ผู้ประกอบการ ที่มีทีมการตลาดภายในองค์กร (Inhouse Marketing) หลายธุรกิจ ประสบปัญหา ทีมงานขาดทักษะ ขาดความรู้ในเรื่องการตลาด และการตลาดออนไลน์ เนื่องจากโลกปัจจุบัน การตลาดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แถมความรู้ของทีมงานโดยเฉพาะเรื่องการตลาดออนไลน์ (ที่ส่วนมากอายุยังน้อย) ขาดความเชี่ยวชาญ แถมเป็นความรู้ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน อีกทั้งยังไม่รู้ว่าในหน่วยงานที่ทำการตลาดหรือการตลาดออนไลน์นั้น ต้องรับคนแบบไหน ต้องมีทักษะอะไร ทีมงานต้องมีกี่คน แต่ละตำแหน่งต้องจบอะไรมาบ้าง

บริการที่ปรึกษาทางการตลาดออนไลน์ของ MAZ จะช่วยท่านจากปัญหาเหล่านี้

ตั้งแต่ช่วยในการคัดเลือกคนที่จะเข้ามาทำงาน แนะนำเรื่องความรู้ที่จำเป็นในการทำการตลาด อบรมเรื่องการตลาดและการตลาดออนไลน์ ช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พร้อมทั้งหาวิธีการเพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมาย

พร้อมทั้งพัฒนาทีมงานของท่าน ให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น จากการรับรองของ Google ประเทศไทย ที่ให้เราเป็น Google Partner Certificate พร้อมทั้งประสบการณ์ของทีมงานที่ผ่านงานด้านการตลาดมากว่า 10 ปี

รีวิว

Our clients

0
Our Clients
MAZ : MARKETING & DATA & SYSTEM DESIGN SOLUTION

MAZ พร้อมดูแลคุณ สามารถปรึกษารายละเอียดงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!

 ผ่านช่องทางดังนี้

โทร 083-864-4968

LINE OA @mazmaker (พิมพ์ @ ด้วยนะครับ)
หรือคลิก เพิ่มเพื่อน!!

Email marketing.solution@mazmaker.com

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ