maz digital business solution
รับสมัคร Maz Team
Base : Chiang Mai
งานประจำ

อีกหนึ่งช่องทางสามารถส่งข้อมูลผู้สมัครได้ที่ : pusitt.n@mazmaker.com

สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติม คลิ๊ก

นักศึกษาฝึกงาน (ฝึกงานเชียงใหม่)

ส่งใบสมัคร พร้อมหนังสือจากคณะได้ที่ : pusitt.n@mazmaker.com

สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติม คลิ๊ก

   * หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วนเเละถูกต้อง ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการพิจารณาเเละนัดหมายการสัมภาษณ์งาน   

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • Manager
 • Accountant
 • Strategic Planner  (เปิดรับ)
 • Media Planner (เปิดรับ)
 • Graphic Design (เปิดรับ)
 • Creative
 • Account Executive : AE (เปิดรับ)
 • Web designer
 • Data Analyst
 • Programmer
 • Application Developer (เปิดรับ)
 • Marketing Sales (Online Offline)
 • Sales (System and Developer) (เปิดรับ ด่วน!!!!)
 • Content Writer

  ตำแหน่งงานที่สนใจ *


  เลือกตำเเหน่งานที่สนใจ

  ข้อมูลผู้สมัคร


  คำนามหน้า *

  ชื่อ *

  นามสกุล *

  ข้อมูลติดต่อ


  ที่อยู่ *

  เบอร์โทรศัพท์ *

  อีเมล์ *

  แนบไฟล์ Resume *


  กรุณาเเนบไฟล์ Resume ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1MB เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น

  maz digital business solution
  MAZ เราเป็นทีมงานที่ช่วยธุรกิจ ทั้งในเรื่อง การพัฒนาธุรกิจ (Business Development) การวางแผนธุรกิจ (Business Plans & Business Model) การวางแผนการตลาด (Marketing Plans) การทำวิจัยตลาด (Market Research)
  เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า (Customer insight) อีกทั้งสร้างคุณค่าให้ธุรกิจและทำให้ลูกค้าจดจำด้วยการออกแบบแบรนด์ (Branding Design) เพื่อกำหนดแคมเปญการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Campaign Communication) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจและตอบสนองช่องทางการสื่อสารครอบคลุมทั้งด้านการตลาดยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Instagram, Line OA, LINE Ads, Tiktok และกลยุทธด้านการสื่อสารในสื่อออฟไลน์ อีกทั้ง MAZ ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือธุรกิจในด้านเทคโนโลยี ด้วยการมุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านการตลาด (Marketing Technology) และเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูล (Data Technology) ทั้งการแสดงผลข้อมูล (data visualization) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการตลาดอัตโนมัติ (Marketing Automation) โดยเทคโนโลยี Machine Learning และ AI พร้อมทั้งเทคโนโลยีพื้นฐานทั้ง Website และ Application เพื่อนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้า และส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแบรนด์ของคุณด้วย “ประสบการณ์ด้านการตลาดที่มีมากกว่า 500 ธุรกิจ” MAZ เราพร้อมดูแลคุณ

  Account Executive

  AE มีบทบาทสำคัญในการประสานงานระหว่าง Mazmaker กับธุรกิจของลูกค้า ลูกค้าสามารถบอก และปรึกษาได้ทุกเรื่องเพื่อให้ AE จะต้องนำไปประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ และคอยรายงานผล ติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้ทำ AE คอยสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า ให้ได้รับงานตามที่ต้องการ (AE ที่ Maz ไม่ต้องขายงาน)

  Creative

  Creative มีบทบาทสำคัญในการคิด สร้างสรรค์ นำเสนอสื่อโฆษณาของธุรกิจคุณ หาจุดที่จะทำให้สินค้าของลูคค้าเป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายในแต่ละสถานการณ์ช่วงนั้นๆ

  Graphic Designer

  Graphic Designer มีบทบาทสำคัญในการดีไซน์ สื่อโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น รูป สี ฟอนต์ ฯลฯ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของคุณที่ได้แล้วต้องหยุดดู

  Content Writer

  Content Writer มีบทบาทสำคัญในการเขียนวลีเด็ดติดหู คำโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคที่ได้อ่านแล้วเกิดอาการอยากซื้อสินค้า/บริการใช้อย่างไม่รู้ตัว หากมี Content Writer ก็จะช่วยให้คุณปิดการขายได้ง่ายขึ้นแน่นอน

  Marketing

  Marketing หรือฝ่ายการตลาด มีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ มองหาโอกาส ช่องทางการตลาดที่ธุรกิจคุณอาจยังไม่รู้และสร้างเป็นแบบแผนออกมาว่าว่าธุรกิจคุณควรเดินอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดคุณจึงวางใจได้ทันที หากมีฝ่ายการตลาดจาก Mazmaker คอยสนับสนุน

  Media Planner

  Media Buyer หรือ Media Planner มีบทบาทสำคัญในการมองหาพื้นที่สื่อเพื่อให้โฆษณาของคุณส่งไปปรากฏต่อผู้ที่ต้องการจริงๆ ไม่ใช่แค่เน้นจำนวนให้คนเห็นเยอะๆ แต่ต้องผู้ที่เห็นต้องมีแนวโน้มที่จะสนใจสินค้า/บริการคุณด้วยหากมี Media Buyer ก็มั่นใจได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปจะไม่สูญเปล่าแน่นอน