รับวางแผนการตลาด ปี 2021

รับวางแผนการตลาด Marketing Plan service

รับวางแผนการตลาด ปี 2021 สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และฝ่ายการตลาด สำหรับทุกธุรกิจ

เดี๋ยวก็ขายได้ เดี๋ยวก็มีลูกค้าเองแหล่ะ
คิดอย่างใจเย็น ไม่มีแผนการแบบนี้ เสร็จมาแล้วทุกราย

เพราะศึกธุรกิจครั้งใหญ่ในปี 2021 นี้ ไม่มีใครใจเย็นอีกต่อไป แม้แต่ธุรกิจเปิดใหม่ก็พุ่งพรวดขึ้นมาราวติดจรวด

ฉะนั้นหากคิดจะเอาชนะพวกเขาเหล่านี้ คุณต้องมีแผนการตลาดที่รอบคอบ

01

MARKETING OBJECTIVES

วัตถุประสงค์การตลาด

1. CUSTOMER ANALYSIS : การวิเคราะห์ลูกค้า

2. COMPANY (SWOT) : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการแข่งขันของธุรกิจ

3. COMPETITIVE SITUATION : การวิเคราะห์การแข่งขัน

4. COLLABORATORS : พันธมิตรทางธุรกิจ

02 

MARKETING STRATEGIES

กลยุทธ์การตลาด

5. SEGMENTATION : การแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า

6. TARGET MARKETING : การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด

7. CUSTOMER JOURNEY : การวิเคราะห์การเดินทางของลูกค้า

8. MARKETING COMMUNICATION : การออกแบบการสื่อสารการตลาด

9. MARKETING TOOLS : การออกแบบการใช้เครื่องมือทางการตลาด

03

MARKETING TACTICS

กำหนดยุทธวิธีทางการตลาด

10. PRODUCT LIFE CYCLE : วงจรผลิตภัณฑ์

11. PRICE OPTIMIZATION : การหาราคาที่
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์

12. PLACE (CHANNEL) : ช่องทางการจำหน่าย

13. PRODUCTIVITIES : การประเมิณค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการผลิต

14. PROMOTION (CAMPAIGN BASE) : การออกแบบและจัดทำแคมเปญการตลาด

15. ACTION PLAN : การออกแบบจัดทำแผนปฏิบัติการ

16. IMPLEMENTATION CRM : การบริหารลูกค้าสัมพันธ์

วางแผนการตลาด ไม่ใช่ว่าใครก็วางได้ หากจะสร้างแผนการตลาดที่รอบคอบรัดกุม ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ

ให้ MAZ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด วางแผนการตลาดให้ธุรกิจคุณสิครับ

ปรึกษาเราที่เดียว วางแผนได้ครอบคลุมทุกเรื่องการตลาด
จะแก้ปัญหา สร้างโอกาส หรือเพิ่มยอดขาย
คราวนี้ศึกจะหนักแค่ไหน คุณก็ไม่แพ้ใครแน่นอน