เทคนิคการเขียน Marketing Plan ง่าย ๆ

เทคนิคการเขียน Marketing Plan ง่าย ๆ

สารบัญ

เพราะการทำธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงในหลาย ๆ ด้าน และหนึ่งในนั้นคือการทำการตลาด โดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจหน้าใหม่ที่เพิ่งลงสนาม ที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ หรือนักการตลาดมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์มากพอ การทำการตลาดแบบลองผิดลองถูก ไม่มีแบบแผน ไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากจุดไหน จึงกลายเป็นผลเสียมากกว่าผลดี และอาจสร้างผลกระทบต่อธุรกิจและนำมาสู่ความเสียหายหรือขาดทุนได้ หากขาดสิ่ง ๆ หนึ่งไป ซึ่งสิ่งนั้นคือ Marketing Plan หรือแผนการตลาด เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการทำการตลาดในทุกประเภทธุรกิจ เพราะแผนการตลาดนี้มีทั้งกลยุทธ์ และเป้าหมายที่จะพาธุรกิจให้เติบโตไปได้

Marketing Plan คืออะไร

คือ แผนการตลาด เป็นองค์ประกอบหลักในการทำการตลาดที่ขาดไม่ได้ไม่ว่าจะธุรกิจประเภทใด ซึ่งแผนการตลาดเป็นการวางแผนเพื่อทำกิจกรรมทางการตลาดที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่ระยะ 3 เดือน, 6 เดือน ไปจนถึง 1 ปี ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและเป้าหมายของแต่ละธุรกิจ ซึ่งแผนการตลาดประกอบไปด้วยกลยุทธ์การทำการตลาด, ระยะเวลา, วิธีการ, เป้าหมายของการทำการตลาด และที่สำคัญคือต้องมี KPIs สำหรับใช้วัดผลประสิทธิภาพของแผนการตลาด ซึ่งแผนการตลาดนี้ครอบคลุมทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยการทำแผนการตลาดเปรียบเสมือนการกำหนดทิศทางของการทำธุรกิจ ไม่ให้หลงทาง และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเวลาที่กำหนด ซึ่งการทำการตลาดออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะผู้ที่สามารถรับทำการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจได้ คือเอเจนซี่การตลาดที่จะเป็นผู้ช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดด

องค์ประกอบของ Marketing Plan

 1. ข้อมูลของบริษัทในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือผลิตภัณฑ์
 2. ข้อมูลการวิเคราะห์ลูกค้า ในการวางแผนการตลาด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้จักลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี และต้องสามารถวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น เพศ, อายุ, ที่ตั้ง, และความสนใจ 
 3. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการทำการตลาด อาจมีได้ทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว เช่น เพื่อเพิ่มยอดขาย, สร้างบการรับรู้แบรนด์, ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และอื่น ๆ โดยวัตถุประสงค์เหล่านี้ต้องวัดผลได้ 
 4. การวิเคราะห์คู่แข่ง ซึ่งเป็นอีกจุดที่สำคัญ เพราะแต่ละธุรกิจต้องหากลวิธีมาต่อสู้เพื่อให้ธุรกิจของตนเหนือกว่า ดังนั้นการเอาชนะคู่แข่งจำเป็นต้องรู้จักคู่แข่งเป็นอย่างดี 
 5. กลยุทธ์ทางการตลาด หรือ 7Ps เพื่ออธิบายแนวทางการทำธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย
 • ผลิตภัณฑ์​ (Product)
 • ราคา (Price)
 • สถานที่ (Place) 
 • การส่งเสริมการขาย (Promotion)
 • คน (People)
 • กระบวนการ (Process)
 • สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
 1. งบประมาณ รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อการตลาดต่าง ๆ เช่น การโฆษณา, จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, อีเวนท์ และอื่น ๆ อีกทั้งการควบคุมต้นทุนและลดต้นทุน เพื่อสร้างรายได้และกำไร 
 2. ช่องทางการตลาด คือการเลือกวิธีการสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เปรียบเสมือนหนทางที่ต้องเลือกเดิน ซึ่งมีได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องทางออนไลน์หรือออฟไลน์
 3. แผนปฏิบัติการ หรือ Action Plan ที่เหมือนเป็นปฏิทินในการดำเนินงานที่ลงรายละเอียดของแต่ละแคมเปญ 
 4. การรายงานและวัดผล หรือการติดตามความคืบหน้าและประเมินผลของการตลาด รวมไปถึงการตั้ง KPIs ที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแผนการตลาด และการปรับปรุงแผนการตลาด 

การทำ Marketing Plan มีรายละเอียดยิบย่อยมากมาย แต่สำหรับนักธุรกิจหน้าใหม่ การมองหาเอเจนซี่รับทำการตลาดออนไลน์ย่อมเป็นอีกตัวเลือกที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้

เทคนิคการเขียน Marketing Plan

 • วิเคราะห์สถานการณ์ ทั้งการวิเคราะห์ SWOT, ตลาด และที่สำคัญที่สุดคือ คู่แข่ง
 • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย หรือการทำ Persona ที่จะช่วยให้ธุรกิจรู้จักลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 
 • กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยกำหนดเป้าหมายที่เจาะจงและวัดผลได้ และวัตถุประสงค์ของการทำการตลาด
 • วางกลยุทธ์การตลาดตามหลัก 7Ps
 • วางแผนการดำเนินงาน (Action Plan) ให้มีความชัดเจน มีความเป็นไปได้
 • กำหนดงบประมาณ และแบ่งส่วนงบประมาณสำหรับต้นทุน และกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ
 • กำหนด KPIs , วิธีการติดตาม และการประเมินผลลัพธ์ของแผนการตลาด

ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้มีความซับซ้อนมากมาย การมองหาเอเจนซี่ที่รับทำการตลาดออนไลน์ย่อมตอบโจทย์กับธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำ Marketing Plan ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจ

ทำไมธุรกิจถึงควรมี Marketing Plan

 • ช่วยกำหนดทิศทางและเป้าหมายชัดเจน
 • จัดสรรทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพ
 • ทำงานอย่างเป็นระบบ
 • เข้าใจตลาดและลูกค้า
 • สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
 • เพิ่มโอกาสในความสำเร็จของธุรกิจ

ไม่ว่าธุรกิจประเภทไหนก็ขาด Marketing Plan ไม่ได้ เพราะนี่เป็นหัวใจสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจ และพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับธุรกิจใหม่ที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่เชี่ยวชาญการทำการตลาดเอง การมองหาเอเจนซี่ที่รับทำการตลาดออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ง่าย และได้ผลลัพธ์ชัดเจน

ให้การทำการตลาดของธุรกิจคุณเป็นเรื่องง่ายด้วย Marketing Plan ที่แข็งแกร่งจากเรา ที่ MAZ Digital Business Solutions เราคือเอเจนซี่รับทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมากว่า 500+ ธุรกิจที่เราดูแล เป็นเครื่องการันตีว่าเราคือตัวจริงเรื่อแผนการตลาดออนไลน์ พร้อมห้คำปรึกษาฟรีก่อนทำจริง