2 ตุลาคม 2019

Netflix สร้างแบรนด์ (สร้างพื้นที่แห่งความสุข)

Netflix แบรนด์ที่แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่ง Online Streaming เราจะไม่เห็นโฆษณาหรือสิ่งกวนใจอื่นๆ จะมีแต่รายการหนังที่เราชอบและเพลิดเพลิน
083-8644968