Data Visualization

25 พฤษภาคม 2019

Data Visualization

Data Visualization คือการทำให้ข้อมูลมากมายแสนล้านข้อมูลมาประมวลผลเป็นภาพ หรือกราฟที่เข้าใจง่าย แม้จะมีลูกค้าอยู่ 1,000,000 คนทั่วประเทศ
083-8644968