ตลาดสมาร์ทโฟน

6 มิถุนายน 2019

วิเคราะห์ Huawei สู่อันดับ 2 สมาร์ทโฟนโลก

Huawei ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของตลาดสมาร์ทโฟนโลกเป็นครั้งแรก แซงไอโฟนภายในระยะเวลาอันสั้น รายงานล่าสุดเกี่ยวกับยอดขายสมาร์ทโฟนรวมทั่วโลก
083-8644968