Tag Archives: การวางแผนธุรกิจ

อยากวางแผนธุรกิจ (Business Plan) เริ่มต้นยังไงดี?

การวางแผนธุรกิจ Business Plan

การวางแผนธุรกิจ Business Plan ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปในปี 2020 นี้ ธุรกิจเล็กๆ หรือธุรกิจเปิดใหม่ ก็ต่างมีการเริ่มวางแผนกันหมด เสมือนเป็นเทรนด์การตลาดที่มาแรงในขณะนี้