รับทำ MARKETING RESEARCH

หลายคนอาจมีภาพจำว่า การทำวิจัยทางการตลาด คือ การแจกแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์แล้วจบ แต่จริงๆแล้วการแจกแบบสอบถามเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำวิจัยทางการตลาดเท่านั้น

การทำวิจัยทางการตลาด หรือ MARKETING RESEARCH คือ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ โดยการทำ

วิจัยทางการตลาดจะประกอบไปด้วย

  • การวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจและแนวโน้มทางการตลาด
  • การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท
  • การวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจของผู้บริโภค
  • การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันในตลาด

ทำไมถึงต้องทำวิจัยทางการตลาด

  • ทำให้การวางตำแหน่งทางการตลาดหรือการวางกลยุทธ์ทางการตลาดง่ายขึ้น
  • ทำให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและปัญหาทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น
  • ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคและทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ทำให้มองเห็นโอกาสและปัญหาทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น
  • ทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจในอนาคตได้ ลดความผิดพลาดในการทำการตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
การทำวิจัยทางการตลาดจะต้องมีความละเอียด มองอย่างรอบด้าน และตอบทุกปัญหาธุรกิจได้ หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของธุรกิจคุณ Maz มีทีมงานมืออาชีพที่ช่วยทำวิจัยทางการตลาดให้กับคุณ

ตัวอย่าง MARKETING RESEARCH

Our clients

Our Clients
0
MAZ : MARKETING & DATA & SYSTEM DESIGN SOLUTION

MAZ พร้อมดูแลคุณ สามารถปรึกษารายละเอียดงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!

 ผ่านช่องทางดังนี้

โทร 083-864-4968

LINE OA @mazmaker (พิมพ์ @ ด้วยนะครับ)
หรือคลิก เพิ่มเพื่อน!!

Email marketing.solution@mazmaker.com