รับทำ MARKETING RESEARCH
.
หลายคนอาจมีภาพจำว่า การทำวิจัยทางการตลาด คือ การแจกแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์แล้วจบ แต่จริงๆแล้วการแจกแบบสอบถามเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำวิจัยทางการตลาดเท่านั้น‼️
.
📈การทำวิจัยทางการตลาด หรือ Market Research คือ การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ โดยการทำวิจัยทางการตลาดจะประกอบไปด้วย
✅ การวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจและแนวโน้มทางการตลาด
✅ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท
✅ การวิเคราะห์ความต้องการและความสนใจของผู้บริโภค
✅ การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันในตลาด
.
👨‍💻ทำไมถึงต้องทำวิจัยทางการตลาด
📍ทำให้การวางตำแหน่งทางการตลาดหรือการวางกลยุทธ์ทางการตลาดง่ายขึ้น
📍ทำให้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและปัญหาทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น
📍ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคและทำการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
📍ทำให้มองเห็นโอกาสและปัญหาทางธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น
📍ทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มทางธุรกิจในอนาคตได้
📍ลดความผิดพลาดในการทำการตลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
.
🌟🌟การทำวิจัยทางการตลาดจะต้องมีความละเอียด มองอย่างรอบด้าน และตอบทุกปัญหาธุรกิจได้ 🌟🌟
.
หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของธุรกิจคุณ
Maz มีทีมงานมืออาชีพที่ช่วยทำวิจัยทางการตลาดให้กับคุณ‼️

MAZ : MARKETING & DATA & SYSTEM DESIGN SOLUTION

MAZ พร้อมดูแลคุณ สามารถปรึกษารายละเอียดงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!!!

 ผ่านช่องทางดังนี้

โทร 083-864-4968

LINE OA @mazmaker (พิมพ์ @ ด้วยนะครับ)
หรือคลิก เพิ่มเพื่อน!!

Email marketing.solution@mazmaker.com