รับออกแบบ Logo and Identity Stationery Design

เราจะพบเจอกับหลายคำถาม สำหรับเรื่องของโลโก้ ไม่ว่าจะเป็น
โลโก้จำเป็นหรือไม่? ทำไมต้องมีโลโก้? มีแล้วสำคัญอย่างไร? ไม่มีได้หรือไม่? และอีกหลายๆคำถาม

เราตอบกันด้วยเหตุผลดังนี้

การสื่อสารภายใน : โลโก้ (Logo) ช่วยให้ทุกแผนกทุกฝ่ายภายในองค์กรเห็นภาพ และอัตลักษณ์เดียวกัน รวมถึงวิธีการใช้ โลโก้ (Logo) ที่ถูกต้องทั้งในทางเอกสาร และการออกแบบสื่อ ก็จะทำให้เพิ่มความน่าเชื่อถือ และความเป็นมืออาชีพนั่นเอง

การสื่อสารภายนอก : โลโก้ (Logo) นั้นเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างลูกค้า และธุรกิจเข้าถึงกันได้เร็วขึ้น ลูกค้าก็จะสามารถจดจำธุรกิจของคุณได้ในเวลาที่สั้นลงเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้นลูกค้าจะเข้าใจ และยอมรับธุรกิจพร้อมกับการมีทัศนคติเชิงบวก

การโฆษณา : สำหรับทั้งการตลาดนั้น การโฆษณาย่อมเป็นเครื่องมีที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมักจะมีทั้งรูปแบบ Online และ Offline โลโก้ (Logo) จึงช่วยให้การโฆษณานั้นทำได้ง่ายขึ้น และมีรูปแบบที่ต้องการสื่อออกไปได้อย่างชัดเจน

ความแตกต่าง : การมีคู่แข่งนั้นเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจ แต่โลโก้ (Logo) จะทำให้เราเกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง และลูกค้าก็สามารถ เลือกซื้อ เลือกใช้บริการกับธุรกิจของเราได้อย่างถูกต้อง ลดการเกิดความเข้าใจผิดในแบรนด์ และเมื่อมีการใช้บริการ หรือสินค้ามาก หรือมีความถี่มากยิ่งขึ้น ก็เป็นการสร้าง loyalty ต่อแบรนด์อีกด้วย

ขั้นตอนการจ้าง ออกแบบโลโก้ (Logo)

1.ประชุมเพื่อรับความต้องการของลูกค้าในขั้นตอนนี้ลูกค้าควรแจ้งข้อมูลที่ต้องการให้ผู้จัดทำอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เช่น

  • สีที่ชอบ/สีที่ไม่ชอบ
  • รูปทรงที่ชอบ/สีที่ไม่ชอบ
  • ตัวอักษรที่ชอบ/สีที่ไม่ชอบ
  • ข้อมูลสินค้า
  • ข้อมูลบริษัท
  • เอกลักษณ์ที่ต้องการสื่อสาร
  • ตัวอย่างโลโก้ที่ต้องการ (ไม่น้อยกว่า 3 แบบ)

2. เมื่อได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วทีมงานจะทำการหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การวิเคราะกลุ่มลูกค้า,วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อหาความแตกต่างเพื่อให้การสื่อสารผ่าน โลโก้ (Logo) มีความโดดเด่นมายิ่งขึ้น

3. ทีมงานจะทำการเลือกตัวอย่างของ โลโก้ (Logo) ที่มีความใกล้เคียงโจทย์มาให้ลูกค้าเลือกและอธิบายงานอีกครั้งเพื่อความเข้าใจในการออกแบบที่ตรงกันก่อนการออกแบบงานจริง

4. ทำการร่างต้นแบบโลโก้ซึ่งทีมงานจะทำให้ลูกค้าเลือก 3 แบบ หากส่วนนี้ยังไม่ตอบโจทย์ลูกค้าสามารถแจ้งให้แก้ไขได้อีก 1 ครั้ง

5. เมื่อเลือกแบบที่ชอบแล้วทีมงานจะทำการปรับจากแบบที่ลูกค้าเลือก ปรับปรุงแก้ไขโลโก้ให้ดีขึ้น ให้ตรงตาม concept

6. นำเสนอ โลโก้ (Logo)

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

ตัวอย่างงานในแต่ละหัวข้อมีภาพตัวอย่างด้านล่างประกอบ*

1 Logo Design Art Direction
2 Logos
3 Monochrome Versions: Combination Mark
4 Color Versions: Combination Mark
5 White-Out Versions: Combination Mark
6 Monochrome Versions: Monogram
7 Color Versions: Monogram
8 Clear Space
9 Minimal Sizes
10 Incorrect use
11 Color palette
12 Typography: Primary typeface
13 Typography: Secondary typeface
14 Typography: Usage
15 Element Pattern
16 Iconography

**ตัวอย่างชิ้นงานเมื่อเสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนการทำงาน
เงื่อนไข
 1. ลูกค้าต้อง ส่งตัวอย่างแบบที่ต้องการให้กับผู้จัดทำ ก่อนการชำระเงินเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนการเริ่มงาน
 2. ลูกค้าและผู้จัดทำต้องทำสัญญา เซ็นรับทราบใบเสนอราคา และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน
 3. เมื่อชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งความต้องการพร้อมคอนเฟริมแนวทางความต้องการแบบร่วมกัน พร้อมเซ็นรับทราบเอกสารการประชุม
 4. เมื่อรับโจทย์เรียบร้อยทางบริษัทจะออกแบบให้ 3 แบบ เพื่อให้ลูกค้าเลือก หากต้องการแบบให้เลือกเพิ่มขึ้นมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแบบละ 1,000 บาท
 5. หากนำส่งงานแล้วยังไม่ตรงความต้องการของลูกค้า แต่เป็นไปตามบรีฟแรกเราดำเนินการแก้ไขให้ฟรีอีก 2 ครั้ง
 6. แต่หาก (ยังไม่เป็นไปตามความต้องการ) และต้องการเปลี่ยนแนวทางการออกแบบใหม่ทั้งหมดจากบรีฟมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 1,000 บาท และต้องมีการขยับเวลาการทำงานออกไป
 7. Stationery and equipment design หากต้องการให้ออกแบบเพิ่มมากกว่า 20 รายการที่ได้ตกลงไว้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 1,000 บาท และต้องมีการขยับเวลาการทำงานออกไปเช่นกัน
 8. ทางเราจำเป็นต้องเก็บเงินค่าบริการ เต็มจำนวน ก่อนเริ่มงาน โดยมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
 9. ในการนับเวลาการทำงานเรานับจากวันที่ประชุมรับบรีฟไปอีก 30 วัน
 10. เราส่งมอบไฟล์ในรูปแบบ .jpg และ .ai เท่านั้น ต้องการไฟล์สกุลอื่นๆมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
 11. สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี เราแก้ไข จนจบกระบวนการพร้อมส่งมอบทางออนไลน์
 12. ทางเราไม่มีนโยบายในการเสนองาน หรือ รับงานนอกสถานที่ (ทุกอย่างขออนุญาตประสานผ่านทาง Online)
 13. เราดำเนินการภายใต้การจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องทุกการเสนอราคาจึงมีภาษีและ VAT


เงื่อนไขการออกแบบ หมายเหตุ

• ยืนยันราคา 30 วันนับจากวันเสนอราคา
• เราแก้ไข จบกระบวนการพร้อมส่งมอบทางออนไลน์

เงื่อนไขการชำระเงิน

• เก็บเงิน 100 % เต็มจำนวน

ตัวอย่างผลงาน
Examples Branding
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ