การโฆษณาบน LINE ผ่าน LINE Ads Platform

รับลงโฆษณาใน LINE

คนส่วนใหญ่คงไม่มีใครไม่รู้จักแอปพลิเคชันสำหรับส่งข้อความชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่นและเกาหลีอย่าง “Line”

จากสถิติเมื่อเดือนธันวาคม ปี2563 มีผู้ใช้งานที่ยัง Active ต่อเดือน (Maus / Monthly Active Users) ทั่วโลกอยู่ที่ 167 ล้านคน
โดยมีกลุ่มผู้ใช้งานส่วนใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย และอินโดนีเซีย

ความน่าสนใจของแอปพลิเคชั่น Line นี้ไม่ได้มีดีแค่การส่งสติ๊กเกอร์ไลน์น่ารัก ๆ เพียงเท่านั้น แต่สามารถใช้เป็นพื้นที่โฆษณาสินค้าและบริการให้กับแบรนด์ของคุณได้และอาจได้ผลตอบรับที่เกินคาดอีกด้วย

การทำโฆษณาผ่าน “Line” ที่ว่านี้ เราเรียกว่า “Line Ads Platform” หรือ เรียกสั้นๆ ว่า “LAP”

“Line Ads Platform” หรือ “LAP” เป็นช่องทางการทำโฆษณาช่องทางใหม่อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถช่วยให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักได้โดยเข้าถึงผู้ใช้งานมากกว่า 47 ล้านบัญชี

ในการทำ LAP สามารถเลือกวัตถุประสงค์ของการทำโฆษณาได้ถึง 4 แบบ ได้แก่

 • การสร้างการรับรู้ (Awareness)
 • เพิ่มฐานลูกค้า (Increase customer base)
 • เพิ่มยอดขาย (Increase sales and engagement)
 • การรักษาฐานลูกค้า (Support customer retention)

และในการทำ LAP ยังสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้โดยระบุ

 • จังหวัด เขต ภาค (Region)
 • เพศ (Gender)
 • อายุ (Age)
 • ระบบปฏิบัติการ (OS)
 • ความสนใจ (Interest)
 • กลุ่มเป้าหมายที่ระบุเอง (Custom Audience)

ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายนี้เอง LAP ยังสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันได้ หรือ Lookalike Audience ได้เหมือนเฟซบุ๊กอีกด้วย

Line Ads ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งมาแรงไม่ต่างจาก Facebook, Tiktok, Youtube และแพลตฟอร์มอื่นๆเลย และยังช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคุณที่ให้ผลตอบรับที่ดีเกินคาดได้

อย่ารอช้าเพราะโอกาสไม่เคยรอใคร

อ้างอิงจาก:

 • longtunman
 • www.statista.com
 • https://lineforbusiness.com
 • https://today.line.me/th/v2/article/rN8RMw
ราคา
LINE Ads Platform Timeline : โฆษณาแบบรูปภาพเดี่ยวบนไทม์ไลน์

รายละเอียดงาน :

Maz ออกแบบภาพโฆษณา (ภาพนิ่ง 1 ชิ้น) + RUN โฆษณา + รายงานเมื่อสิ้นรอบโฆษณา (ราคาต่อการออกแบบ 1 ชิ้นงาน ต่อเดือน)

 
ขั้นตอนการทำงาน

1.ลูกค้าต้อง ส่งตัวช้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำ Digital Marketing ก่อนการชำระเงิน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก่อนการเริ่มงาน โดยทางเราจะเป็นผู้ช่วยแนะนำว่าข้อมูลมีเพียงพอต่อการเริ่มงานหรือไม่

2.เมื่อข้อมูลครบถ้วนแล้ว ลูกค้าและผู้จัดทำต้องทำสัญญา เซ็นรับทราบใบเสนอราคา และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน

3.เมื่อชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อยืนยัน แนวทางความต้องการแบบร่วมกัน และสรุปภาพรวมทั้งหมดสำหรับธุรกิจของลูกค้า
วางเป้าหมายทางการตลาด รับโปรโมชั่นหรือส่วนลด เพื่อออกแคมเปญ พร้อมเซ็นรับทราบเอกสารการประชุม

4.ใช้เวลาราว 3-5 วัน AE หรือ ผู้ประสานงานนำส่ง marketing campaign ผ่าน Line Group พร้อม VDO CALL เพื่ออธิบายงาน ลูกค้าต้อง “อนุมัติ” งานเพื่อให้ AE ส่งทำ Artwork และ content captions

5.ใช้เวลาราว 7 วัน AE หรือ ผู้ประสานงานนำส่ง Artwork และ content captions แบบสมบูรณ์ลูกค้าต้อง “อนุมัติ” งานเพื่อให้ AE ส่ง Run โฆษณาในขั้นตอนต่อไป โดยลูกค้าต้อง Comment งานกลับภายใน 2 วันทำการ และมีการตอบกลับล่าช้ากว่านั้นผู้จัดทำจะเลื่อนกำหนดการส่งงานออกไป โดยจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบการเลื่อนทุกครั้ง และขอความกรุณาลูกค้าตอบกลับในทุกครั้งเช่นกัน

6.หากนำส่งงานแล้วยังไม่ตรงความต้องการของลูกค้า แต่เป็นไปตามบรีฟแรกเราดำเนินการแก้ไขให้ฟรีอีก 2 ครั้ง

7.แต่หาก (ยังไม่เป็นไปตามความต้องการ) และต้องการเปลี่ยนแนวทางการออกแบบใหม่ทั้งหมดจากบรีฟมีค่าใช้จ่ายเพิ่มครั้งละ 1,000 บาท และต้องมีการขยับเวลาการทำงานออกไป

8.ลูกค้าส่งข้อมูลบัตรเครดิต หรือ เดบิต เพื่อให้ Mazmaker สร้างบัญชีโฆษณา ขั้นตอนนี้จะเป็นไปตามการรักษาความลับและความปลอดภัยในการให้ข้อมูล

9.ทางเราจำเป็นต้องเก็บเงินค่าบริการ เต็มจำนวน ก่อนเริ่มงาน โดยมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

10.เริ่ม Run โฆษณาตามรอบที่กำหนดลูกค้าสามารถตรวจสอบผลของการโฆษณาได้แบบ Real time ผ่านระบบ Mazmaker Dashboard

11.เมื่อครบ 30 วันในการ Run โฆษณา AE จะทำการนัดหมาย VDO CALL เพื่อรายงานผล

12.สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทุกกรณี เราแก้ไข จนจบกระบวนการพร้อมส่งมอบทางออนไลน์

13.ทางเราไม่มีนโยบายในการเสนองาน หรือ รับงานนอกสถานที่ (ทุกอย่างขออนุญาตประสานผ่านทาง Online)

14.เราดำเนินการภายใต้การจัดตั้งบริษัทอย่างถูกต้องทุกการเสนอราคาจึงมีภาษีและ VAT

บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ