ปฏิเสธไม่ได้ว่า Digital Marketing การตลาดดิจิตอล หรือ การตลาดออนไลน์
นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่อผู้ซื้อรายย่อย (B2C)
หรือ ธุรกิจต่อธุรกิจด้วยกัน ( B2B ) ก็ล้วนแต่จำเป็นต้องใช้ Digital Marketing ทั้งสิ้น

Digital Marketing

ในปัจจุบัน มีเครื่องมือให้ใช้อย่างหลากหลาย แต่ต่างไปในแต่ละลักษณะของธุรกิจ วัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย การใช้ Digital Marketing ให้เต็มประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบเรื่อง Marketing Funnel หรือ กรวยการตลาด ไม่ว่าจะเป็น Awareness ( การสร้างการรับรู้ ) มาเป็น Consideration ( ผู้ที่สนใจ ) จนสุดท้ายมาเป็น Conversion ( ผลลัพธ์มุ่งหวัง หรือ ยอดขาย ) ซึ่งในแต่ละชั้นของวัตถุประสงค์ทางการตลาดของ Marketing Funnel ก็จะมีวิธีการเลือกเครื่องมือและการนำเสนอที่แตกต่างกันออกไป

นอกจากนี้การทำ Digital Marketing ในส่วนของเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ เช่น Google, Facebook หรือ Line OA ฯลฯ ยังจำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบอีก 3 ส่วนคือ

1. Ads Creative (รูปแบบการนำเสนอ)

คือ เราจะนำเสนอ Content ภาพ แบบไหน ภาพเดียว (single image) หรือเล่าเรื่องแบบภาพชุด (Photo Essay)

2. Targeting (กลุ่มเป้าหมาย)

สิ่งที่เรานำเสนอนั้นมีเป้าหมายเป็นใคร ชายหรือหญิง อายุเท่าไหร่ มีพฤติกรรมความชอบอะไร อาศัยอยู่ที่ไหน สนใจเรื่องอะไร

3. Algorithm (อัลกอริทึ่ม)

หรือขั้นตอนวิธี ของเครื่องมือทาง Digital Marketing ในขณะช่วงเวลานั้นๆ ว่าแต่ละเครื่องมือมีการวัดผลการทำ Digital Marketing ของเราอย่างไร เช่น ช่วงที่ผ่านมา Facebook มีการปรับการวัดผลของโฆษณาจาก Relevant Score (คะแนนความเกี่ยวเนื่องเนื้อหา) อย่างเดียว มาเป็น 3 Metrix ใหม่เป็น Quality (คุณภาพ) Engagement (ปฏิสัมพันธ์) และ Conversion (ผลลัพธ์มุ่งหวัง) เป็นต้น

ถ้าเข้าใจองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนนี้
จะทำให้การทำ Digital Marketing มีประสิทธิภาพได้สูงสุด

ตัวอย่างผลงาน

MAZ เป็นผู้ให้บริการ Digital Marketing ที่มีความเชี่ยวชาญ จากพื้นฐานการตลาดกว่า 10 ปี

อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการที่ Google ประเทศไทย ให้การรับรองเป็น Google Partner (บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Digital Marketing ของ Google)
และได้ผ่านหลักสูตร Facebook For Business (Facebook Training Partner) จาก Facebook Head Quarter Singapore
ท่านจึงมั่นใจได้ว่า Mazmaker มีทั้งประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Digital Marketing
พร้อมทั้งมีความเชี่ยวชาญเรื่องการตลาด ที่จะนำธุรกิจของท่านสู่เป้าหมายและได้ผลลัพธ์ที่ท่านต้องการอย่างแน่นอน

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ