รับทำ Data analytics

Data Analytics คือ ศาสตร์ของการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ ของ ธุรกิจ การตลาด หรือ วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เราต้องการ โดยการนำข้อมูลที่เรามีผ่าน Model หรือ ชุดคำสั่งที่เราสร้างขึ้น และให้แสดงผลลัทธ์ตามที่เราได้วางไว้

รูปแบบพื้นฐานของ DATA ANALYTICS

Data Analytics มีรูปแบบพื้นฐานอยู่ 4 ขั้นตอน เปรียบเหมือนเราไปหาหมอดังนี้

1.Descriptive Analytics เกิดอะไรขึ้นบ้าง?

ข้อมูลพื้นฐานที่ทำให้เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง แนวโน้มเป็นอย่างไร เปรียบเสมือนอาการป่วยเวลาที่เรามาหาหมอ แล้วบอกคุณหมอว่าเราป่วยเป็นอะไร

2.Diagnostics Analytics เกิดขึ้นเพราะอะไร?

การวิเคราะห์ข้อมูลถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เปรียบเหมือนเราไปพบคุณหมอเรื่องที่เราป่วย แล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคอะไร และเป็นโรคนี้ได้อย่างไร

3.Predictive Analytics พยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้น?

การพยากรณ์หรือทำนายผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการกระทำในปัจจุบัน ผ่าน Model หรือ รูปแบบที่เราสร้างขึ้น โดย เทคโนโลยี Machine Learning เหมือนเราป่วยไปพบคุณหมอ แล้วคุณหมอพยากรณ์ว่าถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้น

4.Prescriptive Analytics แล้วจะต้องทำอะไรหรือแก้ปัญหาอย่างไร?

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาทางแก้ปัญหา หรือ ข้อแนะนำต่างๆ พร้อมถึงแนวทางที่จะปฏิบัติ เหมือนคุณหมอเลือกที่จะจ่ายยาอะไรให้เรา

MAZ ช่วยทำ DATA ANALYTICS ได้อย่างไร?

MAZ สามารช่วยทำ Data Analytics ให้คุณได้ด้วยการทำทั้ง 4 ขึ้นตอน ตั้งแต่ Descriptive Analytics, Diagnostics Analytics, Predictive Analytics และ Prescriptive Analytics
โดยการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็น ไปจนถึงการทำ model ที่จะตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น

RFM Model Customer Segment

แยกประเภทลูกค้าออกเป็น 11 Segment โดยพฤติกรรมการซื้อ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางที่จะทำการส่งเสริมการขายให้แต่ละ Segment แบบ Marketing Personalization รวมถึงการส่ง Campaign การส่งเสริมการขายเหล่านั้นผ่านของทาง SMS หรือ Email แบบ Marketing Automation

Customer Lifetime Value Prediction

ค้นหามูลค่าและเวลาของลูกค้าตลอดอายุที่ใช้บริการกับเราและพยากรณ์ว่าอนาคตมูลค่าเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

Predicting Next Purchase Day

พยากรณ์วันที่ลูกค้าจะกลับมาซื้ออีกครั้งเป็นรายบุคคล

Churn Prediction

พยากรณ์ว่าลูกค้าคนไหนมีโอกาสที่จะไม่เป็นลูกค้าเราแล้ว และ ปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าเลิกเป็นลูกค้าเรา

Predicting Sales

พยากรณ์ยอดขายของเราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจาก ข้อมูล โดยการใช้ Machine Learning

HCROI (Human Capital Return On Investment)

ประเมิน Performance พนักงานของเรา ว่ามี Productivity เท่าไหร่ ทำผลตอบแทนให้กับบริษัทได้เท่าไหร่

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

  ชื่อ-นามสกุล : *

  เบอร์โทรศัพท์ : *

  อีเมล์ : *

  บริการที่สนใจ
  *

  บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อทำการติดต่อแจ้งข้อมูลบริการของบริษัทฯ และบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจ