เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนจ้าง Agency ทำ DIGITAL MARKETING

สารบัญ

เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายรายต่างคนก็เคยประสบกับปัญหาในการทำ DIGITAL MARKETING ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทำโฆษณาผ่านออนไลน์นั้นตอบโจทย์และวัดผลได้รวมถึงสามารถดึงกลุ่มลูกค้าผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้มาก

โดยในอดีตนั้นโครงการอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออฟไลน์มักจะประกอบด้วยการออกบูธตามห้างสรรพสินค้าการแจกโบชัวร์การทำจุดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ธนาคารหรือแม้แต่การติดตั้งป้ายกองโจรและป้ายบิลบอร์ดเพื่อให้คนที่สัญจรผ่านไปมาหรือคนในพื้นที่ที่มีกำลังซื้อหรือมีความสามารถในการขอสินเชื่อกับธนาคารเห็นโครงการและเข้ามาเยี่ยมชมโครงการ แต่กระนั้นเองผู้ประกอบการหลายรายก็ยังมีองค์ความรู้ไม่เพียงพอสำหรับเรื่อง DIGITAL MARKETING จึงทำให้ไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองหลายโครงการจึงหันมาใช้วิธีการจ้าง AGENCY หรือ DIGITAL AGENCY หรือบริษัทที่รับทำการตลาดเพื่อให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้ วันนี้เราจะมาดูกันว่าจะมีข้อดีข้อเสียและจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหากคุณจำเป็นจะต้องจ้าง DIGITAL MARKETING AGENCY ที่จะมาดูแลโครงการอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

สร้างทีม DIGITAL MARKETING ภายในด้วยตัวเองคุ้มค่าหรือไม่

หากเราตั้งคำถามง่ายๆว่าถ้าไม่ต้องการใช้บริการของ DIGITAL MARKETING AGENCY แล้วเราสามารถสร้างทีมภายในด้วยตัวเองได้หรือไม่ คำตอบคือสามารถทำได้ แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่คุ้มค่ากันและปัญหาที่พบในส่วนใหญ่ก็คือไม่มีคนที่มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะอบรมพนักงานเหล่านั้นให้เก่งขึ้นได้ให้ตามทางเทคโนโลยีที่มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจ้างดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเอเจนซี่สำหรับการดูแลอสังหาริมทรัพย์จึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดในภาวะปัจจุบัน เพราะเปรียบเสมือนได้คนทำงานในหลายตำแหน่งที่ต้องการแต่คนเหล่านั้นเป็นมืออาชีพเป็นผู้มีประสบการณ์และมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ DIGITAL MARKETING อย่างแตกฉาน มักจะประกอบไปด้วยตำแหน่งผู้ประสานงานหรือ AE GRAPHIC DESIGNER MEDIA PLANNER สัปดาห์ที่ 7 PLANNER WEBSITE DEVELOPER เป็นต้น จากนี้เราจึงต้องทำการเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการดูแลผ่านเอเจนซี่ จะต้องเตรียมอะไรบ้างนั้นมาดูกัน

  • จัดเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการตลาด, เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ, ภาพถ่าย, ภาพ 3D, และข้อมูลทางเทคนิ การตั้งราคาขาย . กำหนดงบประมาณ ในการยิงโฆษณา
  • กำหนดเป้าหมาย DIGITAL MARKETING และ KPIS (KEY PERFORMANCE INDICATORS) ที่เป็นไปได้จริง: เช่น AWARENESS CONSIDERATION PURCHASE RETENTION ADVOCACY เป็นต้น
  • กำหนดความคาดหวัง และระยะเวลาปิดโครงการที่ตั้งใจไว้ เพื่อให้ AGENCY สามารถวางแผนให้สอดคล้องกันได้
  • ทำการวิเคราะห์ตลาดอย่างละเอียด เรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า, แนวโน้มในตลาด, และกิจกรรมของคู่แข่ง
  • กำหนดกําหนด BRANDING และทํา CORPORATE IDENTITY ให้เรียบร้อย หากยังไม่มีสามารถว่าจ้างบริษัทการตลาดทำได้
  • ระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจน KPIS (KEY PERFORMANCE INDICATORS) เพื่อวัดผลลัพธ์ของกิจกรรม DIGITAL MARKETING กับ AGENCY ให้เรียบร้อยอย่างชัดเจนป้องกันการทะเลาะกันในภายหลัง เช่น INBOX หรือ IMPRESSION เป็นต้น
  • รีวิวผลงานของ AGENCY: ศึกษาผลงานและประสบการณ์ของ AGENCY ที่คุณสนใจ ปรึกษากับหลาย AGENCY เพื่อเลือกคู่ค้าที่เข้ากับความต้องการและวิสัยทัศน์ของคุณ
  • สร้างข้อตกลงและสัญญา ทำข้อตกลงและสัญญาที่ชัดเจนกับ AGENCY ที่เลือกเพื่อความสบายใจในการทำงานร่วมกัน

สรุป

DIGITAL MARKETING ด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นกระบวนการที่ต้องการการก้าวหน้าและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากลยุทธ์การขายที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการตลาดดิจิทัลในอสังหาริมทรัพย์ไม่เพียงแต่ต้องการความเข้าใจในแนวโน้มและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ยังต้องมีความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและแนวโน้มในโลกดิจิทัลเพื่อทำให้การตลาดดิจิทัลด้านอสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จ