Mazmaker

รับลงโฆษณาใน TWITTER

รับลงโฆษณา Twitter

หากใครทำการตลาดในยุคนี้ การซื้อโฆษณาในแพลตฟอร์มออนไลน์
ถือเป็นสิ่งที่ต้องทำโดยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยม
ก็คงจะหนีไม่พ้น Facebook, Instagram, YouTube หรือ Line
แต่จริงๆแล้ว “Twitter” หรือ โซเชียลมีเดียซึ่งเป็นช่องทางติดตามข่าวสาร ประเด็นร้อนในสังคม หรือ เทรนด์ใหม่ๆนี้ ก็ถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งในการทำโฆษณาเช่นกัน

การ “ทำโฆษณาบน Twitter” หรือที่เรียกว่า “Twitter Ads” มีหลักการทำงานคล้ายๆ กับแพลตฟอร์มอื่นๆ โดยสามารถกำหนดวัตถุประสงค์หลักของการทำโฆษณาได้ 3 อย่าง คือ

  1. Awareness
  2. Consideration
  3. Conversion

และยังสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ย่อยได้มากถึง 8 อย่าง คือ

  1. Reach (จำนวนการเห็น)
  2. Video views (เพิ่มจำนวนคนดูวีดีโอ)
  3. App installs (เพิ่มการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น)
  4. Website clicks or conversions (เพิ่ม Conversion ให้กับเว็บไซต์)
  5. Engagements (เพิ่ม Engagement ให้กับโฆษณา)
  6. Followers (เพิ่มผู้ติดตาม Accounts ให้มากขึ้น)
  7. App Re-engagements (เพิ่มยอด Conversion ในแอปพลิเคชั่น)

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากให้เห็นโฆษณาของคุณ (Target Audience) และเลือกได้ว่าจะให้โฆษณาของคุณไปปรากฏอยู่ที่ไหน (Ads Placement)

แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนอกเหนือจากขั้นตอนการยิง Twitter Ads ให้ถูกวัตถุประสงค์และตรงกลุ่มแล้ว การออกแบบสื่อโฆษณาก็สำคัญไม่แพ้กัน สื่อโฆษณาของคุณจึงควรสื่อสารอย่างกระชับ ได้ใจความและดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ในขณะเดียวกันภาพประกอบ หรือ วิดีโอ ควรสื่อถึงแบรนด์ของคุณได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำสื่อโฆษณาสำหรับ Twitter Ads ก็ยังควรคำนึงอยู่เสมอว่าจะทำอย่างไรให้ผู้รับสารเมื่อเห็นโฆษณาของเราแล้วไม่เลื่อนผ่านซึ่ง MAZ สามารถช่วยคุณได้ด้วยบริการทำ Twitter Single Ads (โฆษณารูปภาพแบบเดี่ยว) และ Twitter VDO Ads (โฆษณาแบบวิดีโอ) พร้อมยิงโฆษณาและรายงานผลโฆษณาของคุณ

“Twitter Ads” คือ อาวุธลับทางการตลาดอีกตัวหนึ่งที่คุณควรหยิบมาใช้
และ MAZ พร้อมช่วยลับอาวุธนี้ของคุณให้คมมากยิ่งขึ้น