เกี่ยวกับเรา

ABOUT COMPANY

MAZMAKER Digital Marketing Agency เราคือบริษัทการตลาดผู้ให้บริการงานดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง ที่สามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาวิเคราะห์ (Data Analytics) ผนวกกับประสบการณ์ด้านการตลาดที่มีมากกว่า 100 ธุรกิจ ผสมผสานออกมาเป็นแผนการตลาดที่แม่นยำ กลุ่มเป้าหมาย นำมาสู่ผลลัพธ์มุ่งหวัง (Conversion) ที่ท่านได้คาดหวังไว้ และด้วยบริษัทของเรามีการพัฒนาทักษะบุคลากร เครื่องมือการตลาดอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริการของเรามีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ ตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภททั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ นอกจากนี้เรายังรับเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ และการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบ

OUR BADGE
CLIENTS