บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จำกัด

IMAZMAKER CO., LTD. (Head Office)

MAZ (MAZ MARKETING & DATA SOLUTION) เราเป็นทีมงานที่ช่วยธุรกิจทั้งในเรื่อง

  • การพัฒนาธุรกิจ (Business Development)
  • การวางแผนธุรกิจ (Business Plans & Business Model)
  • การวางแผนการตลาด (Marketing Plans)
  • การทำวิจัยตลาด (Market Research)

เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า (Customer insight) อีกทั้งสร้างคุณค่าให้ธุรกิจและทำให้ลูกค้าจดจำด้วยการออกแบบแบรนด์ (Branding Design)

เพื่อกำหนดแคมเปญการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Campaign Communication) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และตอบสนองช่องทางการสื่อสารครอบคลุมทั้งด้านการตลาดยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Google, Facebook, Instagram, Line OA, Tiktok และกลยุทธด้านการสื่อสารในสื่อออฟไลน์

อีกทั้ง MAZ ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือธุรกิจในด้านเทคโนโลยี ด้วยการมุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านการตลาด (Marketing Technology)
และเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูล (Data Technology) ทั้งการแสดงผลข้อมูล (data visualization)
การวิเคราะห์ข้อมูล ( Data Analytics ) และการตลาดอัตโนมัติ (Marketing Automation)
โดยเทคโนโลยี Machine Learning และ AI พร้อมทั้งเทคโนโลยีพื้นฐานทั้ง Website และ Application

เพื่อนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้า และส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแบรนด์ของคุณ ด้วย “ประสบการณ์ด้านการตลาดที่มีมากกว่า 500 ธุรกิจ” MAZ เราพร้อมดูแลคุณ

ที่ตั้ง.

บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จำกัด

อาคาร IMZ Group
บ้านสวนกลางเวียง 59/56 หมู่ 4 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

IMAZMAKER Co.,Ltd
IMZ Group Building
Baan Suan Klang Wiang 59/56 Moo 4, Nong Hoi, Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50000

โทร.

083-864-4968

Sales.

099-136-8998

อีเมล์.

maz@mazmaker.com

Tax ID : 0505559001339

ฟอร์มติดต่อเรา

google map

แผนที่บริษัท MAZ Digital Business Solution

MAZ Marketing & Data Solution บริษัทที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ เชียงใหม่ บริการด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร ช่วยให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ