บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จำกัด

IMAZMAKER CO., LTD. (Head Office)

MAZ เราเป็นทีมงานที่ช่วยธุรกิจ ทั้งในเรื่องการพัฒนาธุรกิจ ( Business Development ) การวางแผนธุรกิจ ( Business Plans & Business Model ) การวางแผนการตลาด ( Marketing Plans ) การทำวิจัยตลาด ( Market Research ) เพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้า ( Customer insight ) อีกทั้งสร้างคุณค่าให้ธุรกิจและทำให้ลูกค้าจดจำด้วยการออกแบบแบรนด์ ( Branding Design )

เพื่อกำหนดแคมเปญการสื่อสารทางการตลาด ( Marketing Campaign Communication ) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจและตอบสนองช่องทางการสื่อสารครอบคลุมทั้งด้านการตลาดยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook IG LineOA Tiktok และ กลยุทธด้านการสื่อสารในสื่อออฟไลน์

อีกทั้ง MAZ ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือธุรกิจในด้านเทคโนโลยี ด้วยการมุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านการตลาด ( Marketing Technology ) และเทคโนโลยีด้านการจัดการข้อมูล ( Data Technology ) ทั้งการแสดงผลข้อมูล ( data visualization ) การวิเคราะห์ข้อมูล ( Data Analytics ) และการตลาดอัตโนมัติ ( Marketing Automation ) โดยเทคโนโลยี machine learning และ AI พร้อมทั้งเทคโนโลยีพื้นฐานทั้ง website และ Application

เพื่อนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้า และส่งเสริมการรับรู้คุณค่าแบรนด์ของคุณ ด้วย “ประสบการณ์ด้านการตลาดที่มีมากกว่า 500 ธุรกิจ” MAZ เราพร้อมดูแลคุณ

ที่ตั้ง.

บริษัท ไอเมซเมกเกอร์ จำกัด

1/149 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
1/149 Moo 5, Nongkwai, Hang Dong, Chiang mai 50230

โทร.

083-864-4968

Tax ID : 0505559001339

ฟอร์มติดต่อเรา

  ชื่อ-นามสกุล *

  เบอร์โทรศัพท์ *

  อีเมล์ *

  เรื่อง *

  ข้อความ *

  google map

  แผนที่บริษัท Maz : Marketing Solution

  Maz Marketing Solution

  Maz : Marketing Solution บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ เชียงใหม่ บริการด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจร ช่วยให้ธุรกิจของคุณขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ